Bảng giá

Tính năng
Basic
Free
PRO
59.000 VND / Tháng
GIỚI HẠN TỪ FREE LÊN PRO
Giới hạn từ Free lên Pro
5
Không giới hạn
Số lượng menu trên mỗi Website
10
Không giới hạn
Số lượng tài khoản quản lý admin
3
Không giới hạn
METU TRÊN WEBSITE KHÁCH HÀNG
Menu dạng tròn, vuông, thanh dock ở chân trang
Vị trí trên / trái / phải phiên bản cho thiết bị máy tính
Menu chân trang ngắn lại như thanh dock của MacBook
Hiệu ứng nút động
Tuỳ chỉnh màu sắc, độ trong suốt
Tuỳ chọn 3 loại icon cho nút
Hiển thị menu riêng trên nhiều loại thiết bị (mobile, desktop)
TRIGGER
Hiển thị menu theo khung giờ nhất định
Hiển thị menu khi khách cuộn trang
Tự động hiển thị menu sau một khoảng thời gian
Tự động ẩn menu sau một khoảng thời gian
Hiển thị menu trên tất cả các trang hoặc theo đường dẫn chính xác
Hiển thị menu trên các trang theo cấu hình đường dẫn có chứa
MINI CRM
Chuyển Lead cho nhân viên khác chăm sóc
Phân chia nhân viên chăm sóc Lead theo menu
Phân chia nhân viên chăm sóc Lead theo đường dẫn trang web
Tự động chuyển Lead cho nhân viên khác khi nhân viên trực đang offline
Gắn thẻ cho mỗi Lead (Tiềm năng, Quan trọng, Đang quan tâm...)
LIVECHAT
Bật lên lời chào tự động khi khách vào một đường dẫn cụ thể
Avatar cho người trực chat
TÍCH HỢP PHẦN MỀM BÊN THỨ 3
Google Ads (tracking Conversion trên Google Ads)
Google Analytics (tracking Event trên Google Analytics)
Ladipage
Zapier
BÁO CÁO
Click đến từ nguồn nào (Google, Facebook...)
Thống kê tương tác từng nút trên mỗi đường dẫn của trang web
Thống kê hiệu quả mỗi nút
Basic
Free
Giới hạn từ Free lên Pro
Số lượng Website cài METU: 5
Số lượng menu trên mỗi Website: 10
Số lượng tài khoản quản lý admin: 3
METU trên website khách hàng
Menu dạng tròn, vuông, thanh dock ở chân trang
Vị trí trên / trái / phải phiên bản cho thiết bị máy tính
Menu chân trang ngắn lại như thanh dock của MacBook
Hiệu ứng nút động
Tuỳ chỉnh màu sắc, độ trong suốt
Tuỳ chọn 3 loại icon cho nút
Hiển thị menu riêng trên nhiều loại thiết bị (mobile, desktop)
Trigger
Hiển thị menu theo khung giờ nhất định
Hiển thị menu khi khách cuộn trang
Tự động hiển thị menu sau một khoảng thời gian
Tự động ẩn menu sau một khoảng thời gian
Mini CRM
Chuyển Lead cho nhân viên khác chăm sóc
Phân chia nhân viên chăm sóc Lead theo menu
Phân chia nhân viên chăm sóc Lead theo đường dẫn trang web
Tự động chuyển Lead cho nhân viên khác khi nhân viên trực đang offline
Gắn thẻ cho mỗi Lead (Tiềm năng, Quan trọng, Đang quan tâm...)
Livechat
Bật lên lời chào tự động khi khách vào một đường dẫn cụ thể
Avatar cho người trực chat
Tích hợp phần mềm bên thứ 3
Google Ads (tracking Conversion trên Google Ads)
Google Analytics (tracking Event trên Google Analytics)
Ladipage
Zapier
Báo cáo
Click đến từ nguồn nào (Google, Facebook...)
Thống kê tương tác từng nút trên mỗi đường dẫn của trang web
Thống kê hiệu quả mỗi nút
PRO
59.000 VND / Tháng
Giới hạn từ Free lên Pro
Số lượng Website cài METU: Không giới hạn
Số lượng menu trên mỗi Website: Không giới hạn
Số lượng tài khoản quản lý admin: Không giới hạn
METU trên website khách hàng
Menu dạng tròn, vuông, thanh dock ở chân trang
Vị trí trên / trái / phải phiên bản cho thiết bị máy tính
Menu chân trang ngắn lại như thanh dock của MacBook
Hiệu ứng nút động
Tuỳ chỉnh màu sắc, độ trong suốt
Tuỳ chọn 3 loại icon cho nút
Hiển thị menu riêng trên nhiều loại thiết bị (mobile, desktop)
Trigger
Hiển thị menu theo khung giờ nhất định
Hiển thị menu khi khách cuộn trang
Tự động hiển thị menu sau một khoảng thời gian
Tự động ẩn menu sau một khoảng thời gian
Mini CRM
Chuyển Lead cho nhân viên khác chăm sóc
Phân chia nhân viên chăm sóc Lead theo menu
Phân chia nhân viên chăm sóc Lead theo đường dẫn trang web
Tự động chuyển Lead cho nhân viên khác khi nhân viên trực đang offline
Gắn thẻ cho mỗi Lead (Tiềm năng, Quan trọng, Đang quan tâm...)
Livechat
Bật lên lời chào tự động khi khách vào một đường dẫn cụ thể
Avatar cho người trực chat
Tích hợp phần mềm bên thứ 3
Google Ads (tracking Conversion trên Google Ads)
Google Analytics (tracking Event trên Google Analytics)
Ladipage
Zapier
Báo cáo
Click đến từ nguồn nào (Google, Facebook...)
Thống kê tương tác từng nút trên mỗi đường dẫn của trang web
Thống kê hiệu quả mỗi nút
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOM VIỆT NAM
Giấy phép kinh doanh số: 0108582970
Điện thoại: 0365.999.621
Email: [email protected]
Địa chỉ: Số 161 Đặng Văn Ngữ, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam